Tjänster

Varumärkesbyggande

Vi på Modhs Webbyrå agerar som en inhyrd partner och hjälper företag att öka sin närvaro digitalt genom vårt arbete med vårt varumärkesbygge. Tillsammans med er som kund tar vi fram en plan som oftast innebär en ökad frekvens av användare som skall generera en ökad försäljning. Kontakta oss för ett första möte så berättar vi mer.

Varumärkesbyggande som ökar din försäljning

Det är en självklarhet att finnas i sociala medier för de flesta företag och organisationer – men att veta på vilket sätt man ska kommunicera för att få effekt kan vara en utmaning. Vi hjälper dig med ett strategiskt innehåll, att taktiskt utnyttja kanalerna och effektivt planera din marknads­kommunikation i sociala medier.

Under de senaste åren har användningen av sociala medier ökat i en rasande takt och företag och organisationer valt att endast se sociala medier som ett komplement till den vanliga kommunikationen. Det har inneburit att varumärken har förlorat både möjligheter men också värde genom att inte arbeta strategiskt och konsekvent med sociala kanaler.

Ett varumärke i sociala medier har nya utmaningar och måste arbeta än hårdare med marknadsföringen för att synas, sticka ut och bli ihågkommen.

Det är en sak att använda sociala medier – och en annan att göra det effektivt. Det är en utmaning som många företag står inför som redan har dem i sin kommunikationsstrategi: att gå från att använda det som ett komplement till att utnyttja dess fulla potential som varumärkesbyggare.

Varumärkesbyggande

Vårt fokus ligger på varumärket och hur vi, tillsammans med dig, kan marknadsföra det på ett så effektivt och varumärkesbyggande sätt i sociala medier. Vi gör bland annat djupdykningar i varumärket och målgruppen i en digital verklighet, kanalernas strategiska möjligheter, hur content fungerar i sociala medier och hur du praktiskt kan implementera dem i ditt företags kommunikations­strategi.

Analys & Mål

Vi börjar med en analys och ett möte för att sätta förväntningar, mål & tidsplan.

Löpande dialog

Vi håller en löpande dialog om vårt arbete och vad vi månads, veckovis eller dagligdags gör.

Statistik löpande

Vi påvisar vårt arbete och statistik löpande för att ni skall se den genererade ökningen.

Nya glada kunder

Detta sättet att arbeta genererar nya och intresserade kunder.

Redo att synas?

Fyll i ditt nummer

Fyll i ditt nummer och namn så kontaktar vi dig inom kort.